AKT

 

 

 

 

AKT Alman Fraunhofer Enstitülerinin Türkiye‘deki etkinliklerini desteklemek amacıyla kuruldu. İlk adımda Almanya’nın en önemli lojistik araştırma merkezi olan IML Fraunhofer Malzeme Akış  ve Lojistik Enstitüsü’nün Türkiye ayağının kurulmasını ve yerleşmesini sağlayan AKT yenilikçi vizyonuyla Fraunhofer araştırma yöntemlerinin Türkiye’de sanayiye uygulanmasını sağlamaktadır.

 

FRAUNHOFER

Alman IML Fraunhofer Enstitüsü

 

Geleceğe Yönelik Araştırmaların Yapılması Fraunhofer’ın En Önemli Hedefidir

Fraunhofer, Avrupa’nın en büyük uygulama odaklı araştırma kuruluşudur. Araştırma Alanları tamamen insanların gereksinimlerini karşılaşamaya yöneliktir. Bunların içinde en öne çıkan alanlar; sağlık, güvenlik, iletişim, enerji ve çevredir. Sonuç olarak, araştırmacılarımız ve danışmanlarımız tarafından üstlenilen çalışmalar insanların yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Biz geleceğinin teknolojisini şekillendiriyoruz. Ürünleri tasarlıyoruz. Yöntem ve teknikleri geliştiriyoruz. Yeni perspektifler açıyoruz.

Tedarik Zinciri’ni Planla -– Hareketliliği (Mobility) Garantile –
Geleceği Tasarla

Fraunhofer Malzeme Akışı ve Lojistik Enstitüsü  (IML Fraunhofer Institute), malzeme akışı ve lojistiği ile ilgili tüm sorunlarınız için sizi desteklemektedir.

Danışman olarak, yeni teknolojiler, yeni iş modelleri ve süreçlerdeki uygulamalarını gerçekleştirmede destek oluyoruz, Araştırmacılar olarak müşterilerimizle birlikte yeni çözümler üretiyoruz, Planlamacılar olarak iç ve dış lojistiği optimize etmeye yardımcı oluyoruz ve ARGE uzmanı olarak yazılım çözümleri üretiyoruz. Bu süreçte, Fraunhofer IML, şirkete özel, üretime özel çözümlere odaklanıyor ve müşterilerini planlamadan uygulamaya kadar destekliyor.

 

Video:

Fraunhofer’in Geleceğin Şehri: Morgen City

 

ENDÜSTRİ 4.0 & LOJISTIK

Mekanizasyon  – Elektrifikasyon – Otomasyon –  Otonomizasyon

Dördüncü sanayi devrimi ya da Endüstri 4.0 kısaltmasıyla hakkında çok konuştuğumuz konu artık sadece bir uzak görüşlülük değil; erişilebilecek ve gerçekleştirilebilecek bir hedef!  AKT, Fraunhofer ve iş ortaklarıyla birlikte Endüstri 4.0 Laboratuvar Merkezi’nde dijital dünyayı müşterileriyle paylaşıyor.

Dijitalleştirme ve bu çerçevedeki teknolojileri kendi iş modelinize uygulama artık şirketlerin geleceğe dönük hedeflerinde büyük rol oynuyor. Küresel ekonomide rekabete karşı şirketinizi korumak ve geleceğe yönelik “YOL HARİTANIZI”   belirlemek en önemli adım haline geldi. Endüstriyel üretim ve iş süreçlerinin gelecekteki hızlı dönüşümüne ayak uyduramayan şirketler uzun vadede zorluklarla karşılacaklardır. Nesnelerin İnterneti’nin (Internet of Things) arkasındaki etkili teknolojilerin çoğu gerçekleştirilmeyi bekliyor. Şimdi bu fırsatları yakalama ve Endüstri 4.0’ı uygulamaya koyma zamanı!

Akıllı, ağ bağlantılı lojistik, Industry 4.0’ın önemli bir bileşenini temsil ediyor. Lojistik, gelecekte mevcut gelişmelerden özellikle yararlanacak ve büyük bir yenilikçi potansiyel sunuyor. İş Modellerinizdeki pek çok süreç iyileştirmesi sizi bekliyor. İş modellerinizin radikal olarak yeniden düzenlenmesi artık bir gereksinim halini aldı.

Endüstri 4.0 Laboratuvar Merkezi’nde ve şirketinizin sunacağı yerleşkelerde AKT şirketinizin potansiyelini geliştirme konusunda eğitim ve uluslararası deneyimleri paylaşmaya yönelik ziyaret programları sunuyor. Ekibimiz, tüm lojistik tedarik zinciri için yenilikçi çözümler konusunda sizi destekleyebilir. Özel ihtiyaçlarınıza odaklanarak bizimle yapılacak 1 GÜNLÜK WORKSHOP ile şirketinizin şu anda bulunduğu konumu ve YOL HARITANIZI belirleyebilirsiniz!

 

DANIŞMANLIK

Danışman olarak, iş modellerinizi yeni bir  motivasyon aracı olarak görüyor ve iş modellerinizi şimdiye kadarki tecrübelerimiz ile geliştiriyoruz. Uluslararası ekonomi ve sanayi birikimimizi sizinle paylaşarak birlikte yeni çözümler üretiyoruz.  Bu süreçte AKT şirkete özel, üretime özel çözümlere odaklanıyor planlamadan uygulamaya kadar destek veriyor.

 

EĞİTİM

Endüstri 4.0 konusu birçok şirketin ajandasına girmiş durumda. Bununla birlikte, Yalın ve Endüstri 4.0’ın hangi alanlarda kesişeceği konusu sorgulanıyor. Sorunun cevabı sadece „evet“ ya da „hayır“ değil, bir yönetim disiplinin diğeri olmadan mümkün olmadığı gerçeğidir. Sadece yalın süreçlere sahip şirketler, teknoloji kullanımını fırsata dönüştürebilirler. Doğru tanımlanmamış süreçler üzerinden koşan operasyonlar, süreçlerin otomasyonu ve dijital dönüşümün önündeki darboğazı oluşturuyor.

Şirket içi uygulanabilecek bu eğitimin içeriğini:

Dijitalleşme Hakkında Temel Bilgiler

– Yalın Üretim, Endüstri 4,0 ve Dijitalleşme Kavramları
– Yalın – Dijitalleşme Projeleri için Temel Gereksinimler
– Şirket Stratejisi ve Dijitalleşme

Gereklilikler Ve Dijitalleşmenin Temel Koşulları

– Sürdürülebilir Değişim İçin Başarı Faktörleri
– Dijitaleşmede Fırsat – Tehdit – Riskler

Örgütsel Modeller Ve Endüstri 4.0 için Yetkinlik Gereksinimleri

– Endüstri 4.0 Konusunda Yönetim ve Çalışanların Entegrasyonu – Zihinsel Uyum
– Yönetim 4.0 Neler Değişecek, Neler Kalacak?
– Strateji – Deger Zinciri – Organizasyonel Yapı – Paydaşlar – Çalışanlar
– BT Sistemleri Entegrasyonu

Gelecek Adımlar

– Endüstri 4.0 için Vizyon – Strateji Haritası ve Aksiyonlar
– Erken Kazanımlar